●A2-A.JPG    

                中脘穴(屬「任脈」)
                           脘:與(管)同音
 
(一)【中脘穴】效用:治胃病之要穴。
主治 : 胃潰瘍,胃炎,胃下垂,胃脹,胃痛,食慾不振,消化不良,
              嘔吐,腹瀉,呃逆,神經衰弱,失眠,。
 
(二)簡單取穴法
  ●A2-1.jpg  
 
(三)自我按摩法
  ●A2-2.JPG  

(四)輔助治療的配穴
(1)胃脹:中脘、章門(胃經)。
(2)泄瀉不止:中脘、天樞(胃經)、中極(任脈)。
(3)食不化:中脘、三陰交(脾經)。
(4)黃疸、四肢無力:中脘、足三里(胃經)。
(5)喘息不能行:中脘、期門(肝經)、上廉(大腸經)。
(6)胃痛:中脘、內關(心包經)、梁丘(胃經)。
(7)急性腸梗阻:中脘、天樞
(胃經)、內關(心包經)、氣海(任脈)。
(8)慢驚風:中脘、關元(任脈)、足三里(胃經)、章門(胃經)、印堂(奇穴)。

 

 

    全站熱搜

    半呆鬍子 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()