(5-0-1).jpg  
 
                     溫溜穴(屬「大腸經」)
 
(一)【溫溜穴】效用
            (1)下齒疼痛、拇指腕關節疼痛、腱鞘炎。
            (2)口腔炎、腮腺炎,舌炎。
 
(二)位置解剖圖 與 簡單取穴方法
(5-0-2).jpg  
 
(三)輔助治療的配穴
            牙痛:厥陽俞、溫溜、內庭。
             急性扁桃腺炎:溫溜、合谷、少商。
             癲疾:溫溜、僕參。
            項強傷寒:溫溜、期門。

    全站熱搜

    半呆鬍子 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()