2-1.jpg  
 
                少海穴(屬「」)
 
(一)【少海穴】效用
      (1)神經衰弱,頭痛目眩,心痛,牙痛,肋間神經痛。
      (2)前臂麻木,肘關節痛,肘關節周圍軟組織疾患,健忘。
     
(二)位置解剖圖
      2-2.jpg  
 
(三)簡單取穴方法
      2-3.jpg  
 
(四)自我按摩法(力道:適度)(時間:左右各1~3分鐘)
      2-4.jpg  
 
    (五)輔助治療的配穴
         (1)心疼手顫:少海、陰市(胃經)
         (2)兩臂頑麻:少海、手三里(大腸經)
         (3)瘰癧:少海、天井(三焦經)
         (4)尺神經痛:少海、神門(心經)、陰郄(心經)
                            通里(心經),青靈(心經)
 
 
 
 
       
  本文係多方彙總,以作為自己保健參考之用。若疏忽而侵權,煩請知會,將立即刪除。

    全站熱搜

    半呆鬍子 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()