B1.jpg  
                殷門穴(屬「膀胱經」) 
      
(一)【殷門穴】效用
主治 :坐骨神經痛,腰、背、大腿痛,急性腰扭傷,下肢癱瘓,股部炎症。
 
(二)簡單取穴法
   B2.jpg  

(三)自我按摩法
  B3.JPG  

 

半呆鬍子 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()